Vaš partner u globalnoj uštedi i alternativnim izvorima energije

Podno grejanje

U sklopu Toplotnih Pumpi nudimo i izradu podnog grejanja jer je to idealna kombinacija za postizanje najboljih rezultata komfora i uštede potrošnje energije. Sistem podnog grejanja spada u grupu niskotemperaturskih grejanja. Temperature poda u zavisnosti od namene prostorije kreće se od 28-35ºC. 

Sistem podnog grejanja se sastoji od specijalnih plastičnih odnosno aluplast cevi ili od mekih bakarnih cevi. Cevi se polažu na već pripremljenu podlogu od termoizolacionog sloja, reflektujuće folije i mreže za fiksiranje cevi.Temperatura vode koja se šalje u podne panele je niska, najviše do 50ºC.

Prednosti podnog grejanja su pravilan raspored temperature vazduha po celoj prostoriji, ušteda u energiji, mogućnost korišćenja niskotemperaturskih izvora toplote, a tu je i estetski kriterijum. 

Na slici možete da vidite razliku raspodele toplote podnog i radijatorskog sistema. Kao što se vidi na slici, sa podnim grejanjem imamo pravilniju raspodelu toplote i komfort postizemo sa 2° do 3° nižom temperaturom. Ravnomerna raspodela temperature u celoj prostoriji je upravo zbog velike grejne površine. Činjenica je da se noge najteže zagrevaju zbog perifernih sudova koji su najudaljeniji u odnosu na srce, što podno grejanje čini najoptimalnijim načinom zagrevanja ljudskog tela.