Vaš partner u globalnoj uštedi i alternativnim izvorima energije

Sobni termostati - SIEMENS

Nabavka i ugradnja SIEMENS termostata

Siemens sobni termostat - Serija RDG100

 

Sobni termostat RDG 1.. sa LCD ekranom za montažu na zid može se koristiti za fancoil uređaje, za univerzalnu primenu i za toplotne pumpe sa dx opremom.

 

Karakteristike:

 

- RDG100: radni napon AC 230 V, ON/OFF, 3 pozicije ili PWM kontrola izlaza,

- RDG110: radni napon AC 230 V, ON/OFF relejni (SPDT) izlazi,

- RDG140 / RDG160: radni napon AC 24 V, DC 0...10 V kontrola izlaza,

- Radni režimi: Komfor, Ekonomično i Zaštita,

- Automatska ili ručna regulacija brzine ventilatora,

- Izlaz za 1-brzinski, 3-brzinski ili ECM ventilator DC 0...10 V (RDG160),

- Automatsko ili ručno prebacivanje grejanje / hlađenje,

- 3 multifunkcionalna izlaza za kontakt karticu, spoljašnji senzor, itd.,

- Podešavanje parametara za puštanje u rad i kontrolu rada,

- Minimalno i maksimalno ograničenje radne tačke,

- Ekran sa pozadinskim svetlom.

Dodatne karakteristike za RDG100T / RDG100 T/H:

- Infracrveni daljinski upravljač,

- Auto Timer funkcija sa 8 programabilnih vremena,

- Auto Timer se može isključiti.

 

RDG1.. sobni termostat može se koristiti sa sledećim tipovima sistema:

 

Fancoil jedinicama preko ON/OFF ili modulacione kontrole izlaza:

- 2-cevni sistem,

- 2-cevni sistem sa elektro grejačem,

- 2-cevni sistem i radijatorsko / podno grejanje,

- 4-cevni sistem,

- 4-cevni sistemsa elektro grejačem,

- 2-stepeni sistem grejanja ili hlađenja.

Plafonskim jedinicama grejanje / hlađenje (ili radijatorima) preko ON/OFF ili modulacione kontrole izlaza:

- grejanje / hlađenje plafonska jedinica,

- grejanje / hlađenje plafonska jedinica sa elektro grejačem,

- grejanje / hlađenje plafonska jedinica i radijatorsko / podno grejanje,

- grejanje / hlađenje plafonska jedinica, 2-stepeni sistem hlađenje ili grejanja.

Toplotne pumpe sa dx opremom:

- faza kompresora za grejanje ili hlađenje,

- faza kompresora za grejanje ili hlađenje sa elektro grejačem,

- faza kompresora za grejanje ili hlađenje i radijatorsko / podno grejanje,

- faza kompresora za grejanje i hlađenje sa preklopnim ventilom.

 

Funkcije:

 

- Kontrola sobne temperature preko ugrađenog senzora temperature ili ili dodatnog senzora sobne temperature / senzora temperature povratnog vazduha,

- Automatsko ili ručno prebacivanje između režima grejanja i hlađenja,

- Izbor aplikacija preko DIP prekidača,

- Izbor načina rada preko operativnog dugmeta na termostatu,

- 1-brzinska ili 3-brzinska, ili DC 0...10 V kontrola ventilatora (automatski ili ručno),

- Prikaz trenutne ili podešene sobne temperature u ºC ili/i ºF,

- Minimalno i maksimalno ograničenje radne tačke,

- Dugme za zaključavanje (automatski ili ručno),

- 3 multifunkcionalna ulaza po slobodnom izboru za:

- Radni režim prelaznog kontakta (kartica, kontakt za prozor, itd.),

- Naizmenični senzor za automatski režim grejanje / hlađenje,

- Dodatni senzor za merenje sobne temperature ili temperature povratnog vazduha,

- Senzor tačke rose,

- Mogućnost podrške elektro grejača,

- Prikaz grešaka,

- Funkcija napredne kontrole ventilatora, start ventilatora, izbor načina rada ventilatora ovisno o režimu rada grejanje / hlađenje, kašnjenje starta ventilatora u sistemu  sa ON/OFF kontrolom,

- Funkcija čišćenja u kombinaciji sa preklopnim ventilom u sistemima automatskog prebacivanja grejanje / hlađenje,

- Podsetnik za čišćenje filtera ventilatora,

- Ograničenje temperature podnog grejanja,

- Resetovanje na fabrička podešavanja radi puštanja u rad i kontrole parametara,

- Program za podešavanje 7-dnevnih vremena: 8 programabilnih uklopnih vremena za podešavanje između konfornog i ekonomičnog režima rada (RDG100T, RDG100T/H),

- Infracrveni daljinski upravljač (RDG100T, RDG100T/H).

 

 

REV24

RAA 11.1

RAB 11